Mr.

FILTERMODEL GERECHTSDEURWAARDERS INNOVEERT DE PROCESINLEIDING GOED ENGELS? Toegang tot het recht is topprioriteit van het kabinet. Van belang is dat de rechter maximaal in staat is zijn publieke, normstellende taak uit te voeren. Hierbij is het problematisch dat bij veel incassozaken de beklaagde niet komt opdagen, geen verweer voert en dus bij verstek veroordeeld wordt. Dit kost de Rechtspraak veel kostbare tijd. De beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders wil de Rechtspraak behulpzaam zijn om een efficiëntieslag te maken. Met een relatief kleine wijziging in de huidige wijze van oproeping, is de efficiency in de logistiek en behandeling van de verdere procedure ingrijpend te verbeteren. Dit beoogt de KBvG met het zogenoemde filtermodel. TUSSENSTAP Het filtermodel bouwt een korte ‘tussenstap’ in ten opzichte van de huidige procedure. In plaats van de gedaagde ‘direct’ uit te nodigen om op de rolzitting te verschijnen wordt hem gevraagd om binnen een bepaalde termijn aan de gerechtsdeurwaarder kenbaar te maken of hij de vordering erkent en of hij (schriftelijk, mondeling, digitaal) verweer wil voeren. Er wordt niet naar de inhoud van het verweer gevraagd: het gaat om een feitelijke vaststelling van de processuele houding die de gedaagde partij aangeeft te willen innemen. Pas na beantwoording van de vragen − of het uitblijven daarvan − brengt de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding bij het gerecht aan. De gerechtsdeurwaarder kan op deze wijze de dagvaardingen ‘gesorteerd’ aan de griffie aanleveren en daarmee kan de griffie de afhandeling vele malen efficiënter inrichten dan nu gebeurt. Het werkproces om te komen tot een verstekvonnis is immers geheel anders dan dat van een procedure op tegenspraak. De traditionele rolzitting kan bovendien komen te vervallen. MONDELING VERWEER Maar ook de zaken waarin de gedaagde partij verweer wil voeren zijn door het filtermodel logistiek te scheiden. Zo kan men de zaken waarin de gedaagde aangeeft mondeling verweer te willen voeren verzamelen en aan de hand van het aantal zaken zittingsruimte reserveren en de partijen uitnodigen om op bepaalde tijdstippen aanwezig te zijn. En zo kan men, als de gedaagde heeft aangegeven in staat te zijn de stukken digitaal te ontvangen en te verzenden, gebruikmaken van bijvoorbeeld een digitaal kantonproces. Branch Out verzorgt trainingen Legal English voor zo’n twintig van de Top 50 kantoren. Cursisten vragen dan natuurlijk om ‘goed’ Engels te schrijven en te spreken. Alleen… zo eenvoudig is het niet om te bepalen wat ‘goed’ (en dus ook: ‘slecht’) Engels is. In Nederland heeft de Nederlandse Taalunie de bevoegdheid de spelling en grammatica van het Nederlands vast te leggen. Deze wet schrijft voor dat die grammatica/spelling moet worden gevolgd “bij de overheidsorganen, bij de uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen, alsook bij de examens waarvoor wettelijke voorschriften zijn vastgesteld”. Iets dergelijks ontbeert het Engels. GEEN BINDENDE REGELS In Engelstalige landen bestaan helemaal geen bindende grammaticaregels (of zelfs bindende spellingsregels!). Oneerbiedig zou je kunnen zeggen dat in Engelstalige landen de grammatica/ spelling ‘aan de markt wordt overgelaten’. Het zijn de gebruikers, de schrijvers, de media (met name de kranten) en in laatste instantie de woordenboekenmakers die dit alles vastleggen en die bepalen wat de gangbare, of in ieder geval: een geaccepteerde, grammatica/spelling is; Engelstaligen hebben het dan meestal over conventions, principles, lapses, poorly constructed sentences, grammatical infelicities en niet over ‘regels’. Dat maakt het dus wel wat moeilijker om te zeggen wat ‘goed’ (en dus ook weer: ‘slecht’ Engels) is. ‘Goed’ Engels is in ieder geval Engels dat de lezer niet in verwarring brengt, een Engels dat duidelijk en informatief is; een Engels dat modern en zeker niet archaïsch is; een Engels dat de juiste toon van (in)formaliteit heeft; een Engels dat consistent is (en dus bijvoorbeeld niet in één tekst een mengelmoes van Amerikaans- en Brits-Engels). En dát valt te leren. LEGAL ENGLISH HEEFT EIGEN CONVENTIES Vaak wordt gedaan alsof Legal English een aparte manier is om zich uit te drukken, bijna een aparte taal; het is en blijft natuurlijk Engels. Alleen… een Engels met z’n eigen conventies. Vandaar ook dat we in onze marketinguitingen zeggen dat ‘taal niet op zichzelf staat’. Onze trainingen combineren (juridische) vaardigheden met (talen)kennis in een bepaalde (juridische) context. En dit tot grote tevredenheid van onze opdrachtgevers. Meer informatie? www.branch-out.eu of Peter G. Peek: 06-20345409 De Mr.-kennispartners zijn bedrijven die diensten, producten en informatie leveren die zijn gericht op de lezers van Mr. Ze hebben elk een eigen pagina op www.mr-online.nl waar onder meer nieuws, productinformatie en blogs van deze organisaties worden geplaatst.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=